Concert Dirksland 600 jaar in de Ned. Hervormde kerk te Dirksland