Hoe word ik projectlid     

 

Een projectlid is iemand die lid kan worden als de vereniging een bepaald project gaat houden.

Wij geven dus een concert (project) .

Een projectlid kan dus zeggen ik ga jullie helpen zolang het project duurt.

ZoŽn lid helpt dus alleen maar de vereniging zonder dat hij er nadeel van heeft,

vandaar dat hij geen contributie betaalt maar wel muziek en koorkleding krijgt van ons .

Hij zegt dus toe ons te helpen en wij zorgen voor de rest.

Je kunt je aanmelden als projectlid door naar de repetitie te komen in de Victoriahal Philipshoofjesweg 57

te Dirksland waar wij elke woensdagavond repeteren van 19.45 uur tot 22.00 uur.

terug